30/04/2021

Derfor er EUs regelverk for grønne investeringer viktig for Norge

EU lanserte i 2020 et verktøy for vurdering av hva som regnes som bærekraftig og grønt: EUs «taksonomi» skal utvikles og implementeres trinnvis over de neste årene, og blir gjeldende for både markeder og støtteordninger i EU.

I tillegg til EU-taksonomien innføres også nye krav til offentliggjøring av miljøforhold, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG disclosure) for institusjonelle investorer og fondsforvaltere.

Etterspørselen etter bærekraftige løsninger og digitale tjenester skaper enorme muligheter for norske bedrifter som vil satse internasjonalt.EU-taksonomien trer i kraft i 2022 og får stor betydning for norske bedrifter. Blant annet har Finanstilsynet i et høringsnotat foreslått å ta EUs regelverk for grønne investeringer inn i det norske lovverket.

Det er viktig å påpeke at taksonomien omfatter rapporteringskrav, ikke miljøkrav. Målet er å gi investorer bedre vurderingsgrunnlag for fremtidsrettede og investeringer. Det endelige utkastet er ikke ennå ferdig, men skal vedtas i mai.

Viktig for norske bedrifter

Ida Lerheim, EU-rådgiver i RENERGY
Foto: Mikael Sætereid / Fremtidens Industri

– Norske bedrifter konkurrerer i europeiske markeder, og vi må forholde oss til EUs lovverk og retningslinjer. Skal Norge være konkurransedyktig i europeiske og internasjonale markeder, må vi følge med i timen, forteller Ida Lerheim, EU-rådgiver i RENERGY.

– I tillegg byr innovasjonsprosjekter gjennom EUs «Horisont Europa»-program på store finansieringsmuligheter for norske bedrifter som vil utvikle grønne teknologier og løsninger, og er samtidig en gyllen mulighet for å åpne nye markedsmuligheter, sier Lerheim.

«Horisont Europa» er verdens største program for forskning og innovasjon, og varer i perioden 2021–2027. Programmets totalbudsjett er på nesten 100 milliarder euro.

– Det er med andre ord stort potensial for norske bedrifter å få støtte til innovasjonsprosjekter, bli introdusert for nye markeder, og komme tettere på europeiske samarbeidspartnere. Men da må vi også forholde oss til EU-taksonomien.

Lerheim forklarer at etterspørselen etter bærekraftige løsninger og produkter vil akselerere, og selskaper som ikke har tydelige klimastrategier som del av sin forretningsmodell vil tape markedskonkurransen.

Virkemiddel for lønnsom bærekraft

EU-taksonomien er et klassifiseringsverktøy for å avgjøre om noe er bærekraftig eller ikke. Investorer, virkemiddelapparat og andre aktører som tilbyr midler til forsking og utvikling vil kunne benytte verktøyet i sine vurderinger.

Formålet er å øke investeringene i prosjekter som er grønne og bærekraftige. Innovasjonsprosjekter og virksomheter må derfor rapportere på målsetninger og aktiviteter som bidrar til bærekraftig vekst.

– Skal vi klare å nå klimamålene, må vi investere i teknologier og løsninger som bidrar til det. I dag er ikke nødvendigvis klimavennlige løsninger de mest lønnsomme på kort sikt. EU-taksonomien er derfor et viktig grep for å kunne utvikle løsninger og teknologier som både blir lønnsomme og bærekraftige, sier Lerheim.

RENERGY vil fremover avholde info-arrangementer om EU-taksonomien og hva den betyr for norske bedrifter, samt mer bransjespesifikke arrangementer. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på kommende arrangementer og aktuelle saker.

Les mer om EU-taksonomien og regelverket på sidene til Europakommisjonen og Store Norske Leksikon.

Del innlegg: