04/09/2021

CTM Lyng skal utvikle sirkulærøkonomiske lyskilder

Foto: CTM Lyng

Under merkenavnet CircuLine ™ har CTM Lyng som mål å utvikle en rekke produkter som både er produsert av resirkulerte materialer, og som kan gjenvinnes på nytt i et evig, sirkulærøkonomisk kretsløp. Det første produktet er LED downlights.

– Vi skal rett og slett sørge for at søppelet til folk kan plasseres i taket, og gi noe så viktig som lys, forteller administrerende direktør, Terje Lillemo, i en pressemelding fra CTM Lyng.

CTM Lyng har allerede sendt inn en patentsøknad på det å produsere denne type produkter i resirkulert materiale. Kvaliteten på produktene skal også bli bedre enn det som finnes i dag, med langt bedre levetid. Økt bevissthet rundt bærekraft er også med på å øke den globale etterspørselen etter denne typen lyskilder.

– De fleste lyskildene blir i dag produsert for å kastes i det øyeblikket de ikke virker lenger, og det passer ikke særlig godt inn i et bærekraftig tankesett, sier Lillemo.

– I dag består en downlight av bestanddeler som gjør at tiden det tar å demontere produktet, aldri vil kunne forsvare reparasjon. Med Circuline skal vi gjøre det enkelt å plukke produktene fra hverandre for å om mulig reparere det uten at det koster skjorta, eller resirkulere delene til bruk i nye produkter, som for eksempel nye lyskilder.

Ønsker samarbeidspartnere

Utviklingen av sirkulærøkonomiske lyskilder er nå i startfasen, men CTM Lyng har valgt å gå bredt ut med planene i håp om å skaffe samarbeidspartnere.

– Mens CTM Lyng går i bresjen for å utvikle og produsere de nye lyskildene, er vi helt avhengige av samarbeidspartnere som kan levere resirkulerte komponenter til det ferdige produktet.

Alle produsenter og utviklingsmiljøer som vil være med å forsyne verden med elektromateriell er velkommen til å ta kontakt med CTM Lyng.

– Jeg oppfordrer alle som føler seg kallet til å bidra til å realisere CircuLine™ om å ta kontakt. Vi trenger all hjelp vi kan få, for å gjøre sirkulærøkonomiske elektroprodukter til en realitet.

Her kan du lese hele pressemeldingen fra CTM Lyng.

Del innlegg: