02/08/2020

CTM Lyng satte omsetningsrekord

Foto: FI

Målbedrift i FI Industrihage, CTM Lyng, økte omsetningen med 12 millioner kroner fra 2018 til 2019. Svak krone og høye varekostnader fører derimot til at overskuddet etter skatt ikke er like høyt som ønsket.

– Vi er likevel fornøyde med omsetningsrekord, sier Terje Lillemo, administrerende direktør i CTM Lyng, i en artikkel i Fosna-Folket.

Selskapet har gjennom hele regnskapsåret vært preget av fallende kronekurs, noe som har påvirket varekostnadene kraftig da de for det meste gjør innkjøp i dollar og euro. Målet til CTM Lyng var egentlig å selge mer i løpet av dette året, men på grunn av flere utfordringer uteble det. Med raske og gode tiltak internt klarte derimot selskapet å unngå å bli økonomisk rammet av koronapandemien.

– Vi gjorde grep internt veldig tidlig med tanke på smittevern. Vi kuttet alt av reiser og gjorde alt vi kunne for å unngå å permittere. Det har vi heller ikke måtte gjort. Nå har vi tilpasset aktiviteten til situasjonen, sier Lillemo.

CTM Lyng har mål om å vokse, og kjøper inn nøkkelkomponenter for en lang periode av gangen. Dette gjør at de har store varelager, og er godt rustet mot slike periodiske hendelser. Selv om et stort varelager binder opp mye kapital, er man avhengig av dette for at bedriften skal vokse.

– Vi prøver også hele tiden å finne nye veier til kunden og markedet, og vi har bygget opp et varemerke rundt CTM Lyng som handler om norsk kvalitet og lokal produksjon. Vi har de beste og lengste garantiene, samt den beste supporten og oppfølgingen. Dette er grønt i praksis, og jeg håper og tror flere og flere ser verdien av det vi produserer, sier Terje Lillemo.

Her kan du lese hele artikkelen i Fosna-Folket.

Del innlegg: