27/01/2022

CNC Produkter lager rekyldemper til våpen

Foto fra One Norseman

CNC Produkter er nå godt i gang med å produsere et helt nytt produkt som tar de inn på et nytt marked. I samarbeid med selskapet ONE Norseman har de utviklet en rekyldemper for jaktvåpen, som er mindre og lettere enn de som allerede finnes på markedet.

Produktet

ONE Norseman ST er en universal rekyl-, flamme- og lyddemper som gjør det mer behagelig, stillere og enklere å hente ut det beste av våpensystemet. Enheten forlenger våpenet minimalt, og opprettholder samme treffpunkt med to, én eller ingen lyddemper-moduler. Rekyldemperen er mindre og lettere enn de som allerede finnes på markedet, noe som er praktisk når man går på for eksempel jakt. Den gode lyddempingen gjør det også behagelig å være flere sammen, enten på jakt eller side om side på skytebanen.

Fra venstre: Delene til rekyldemperen klar til montering. I midten: Ferdig montert. Til høyre: Rekyldemperen pakket og klar til utsendelse.
Lang prosess

Ideen var det daglig leder i ONE Norseman som kom på for 8-10 år siden. Han holder til i Trondheim, og var kjent med at det fantes et godt etablert industrimiljø i Leksvik. Gjennom bekjentskaper kom han etter hvert i kontakt med CNC Produkter. Det tok likevel en del tid før produktet var ferdig utviklet og klart til produksjon. Den store jobben handlet om å finne investorer som hadde tro på produktet. Etter flere år med prøving og feiling, testing, lage teknologien og prototyper falt det meste på plass i 2021.

– Vi var positive helt fra starten. Men det er klart at det tar tid når man skal lage noe som er helt nytt. Vi så tidlig potensiale i dette, og ville være med på det, sier daglig leder i CNC Produkter, Arvid Steen.

Investorer kom på plass våren 2021, så da ble produksjonsplanene satt i gang for fullt.

– Vi har laget produksjonstegninger til alle delene, og selve produksjonen ble satt i gang i høst. Første serien for salg ble klar på slutten av høsten, sier Steen.

– Produksjon, utvikling, fintuning og korrigering. Alt går hånd i hånd, og det dukker hele tiden opp ting man må modifisere. Det krever mye testing, men det er også veldig spennende med noe som er helt nytt.

Målgruppen i første omgang er jegere og skyttere. Bestillingene foregår på nettsiden til ONE Norseman, og går direkte til CNC Produkter. Produktet sendes deretter direkte til kundene, mest mulig effektivt og rasjonelt. Så langt har det blitt produsert rundt 500 rekyldempere, som fortløpende sendes ut ved bestilling.

Muligheter innenfor Forsvaret

En annen målgruppe som kan bli aktuell etter hvert er naturligvis Forsvaret. En slik rekyldemper skal kunne brukes i alle slags skytevåpen, og vil derfor være aktuell for våpnene som benyttes i Forsvaret.

– Dette kan også bli et nytt og spennende marked for oss, dersom det blir aktuelt. Vi er medlemmer i MIDSEC, og ser for oss at den koblingen kan brukes her. Et første steg kan være å ta med produktet for å vise det frem på stand på konferanser som for eksempel Forsvarskonferansen som arrangeres igjen til høsten. Vi har et godt miljø i MIDSEC, så jeg har tro på at det kan komme muligheter her dersom vi ønsker det, sier Steen.

Del innlegg: