01/02/2021

Bygger landslag for norsk havromsteknologi

Eelume, her ved deres autonome undervannsrobot, er en del av Ocean Autonomy Cluster. Foto: Presse

Ocean Autonomy Cluster og Katapult Ocean har inngått en samarbeidsavtale. Sammen skal de jobbe for internasjonal kommersialisering av norsk autonom teknologi til havs.

– Norge er fremst i verden på havromsteknologi, og kan bidra til å løse mange globale utfordringer. Skal vi klare dette må vi bygge et havromsteknologi-landslag, og slutte å fokusere på regionale mesterskap!

Det sier Frode Halvorsen, leder av næringsklyngen Ocean Autonomy Cluster og seniorrådgiver i innovasjonsselskapet Fremtidens Industri (FI).

Ocean Autonomy Cluster har hovedsete i teknologihovedstaden Trondheim, hvor man også finner verdens fremste miljø innen teknologi og autonomi til havs. Kommersialisering av teknologien er dessverre ikke like god.

–  Vi må være såpass ærlige å si at Trondheim er best på teknologiutvikling, men vi trenger hjelp med kommersialisering for å få teknologien ut i markedet, sier Halvorsen.

– Utfordringene vi kan løse med fremtidens havromsteknologi er globale, ikke lokale eller nasjonale. Det er snakk om store utfordringer knyttet til klima, miljø og sikkerhet, samt kostnad og effektivitet. Derfor er det ekstra viktig at vi bygger et landslag og at vi spiller hverandre gode, fortsetter han.

Fra Idé til kommersialisering

Av Ocean Autonomy Clusters medlemmer, er nær halvparten enten i oppstart- eller vekstfase. Dette er bedrifter som jobber med ny og banebrytende teknologi, og som til dels derfor har behov for store investeringer. Blant klyngens medlemmer finner man pionerer som Zeabuz, som har fått internasjonal oppmerksomhet for sitt arbeid med urbane autonome passasjerferger.

– Som næringsklynge ønsker vi å kunne hjelpe våre medlemmer i hele utviklingsløpet, fra idé til kommersialisering. I samarbeid med Katapult Ocean vil vi enda tidligere kunne få de ferskeste prosjektene til å tenke i retning av en fremtidig kommersialisering, sier Halvorsen.

– Selv om det ikke er gitt at våre medlemmer kommer til å bli tatt opp i Katapult Ocean, er det noe å strekke seg etter, og ikke minst en mulighet til å få gode råd på veien. Mye av dette handler om å bygge selskapet på rett måte, både med team, kapitalstruktur og teknologi, legger han til.

Ekstra stas med norske bedrifter

Katapult Ocean er et selskap som investerer i og utvikler tidligfase havteknologiselskaper fra hele verden. For deres del betyr denne avtalen bedre oversikt over, og mulig tilgang til, norske oppstartsselskaper.

– Selv om vi er en internasjonal aktør, er det ofte ekstra stas å ha norske bedrifter med i programmet og inn i porteføljen. Samarbeidet med Ocean Autonomy Cluster gir oss en unik innsikt i teknologiutvikling og fremtidens bedrifter, sier programansvarlig i Katapult Ocean, Marcus Hølland Eikeland.

I fjor sommer jobbet Eikeland med å introdusere det amerikanske teknologiselskapet Impossible Sensing for potensielle norske brukere. Det var gjennom dette arbeidet han kom i kontakt med Ocean Autonomy Cluster.

– Vi jobbet lenge med å finne en relevant inngang for Impossible Sensing, og fant ut at behovet for testarenaer for utprøving og utvikling av teknologi var en fellesnevner for flere aktører. Det gjorde at vi sammen med Ocean Autonomy Cluster arrangerte et felles webinar med både norske, tyske, engelske og amerikanske havromsaktører, sier Eikeland.

Samarbeidet om webinaret viste seg umiddelbart å være en god idé, og Impossible Sensing satt igjen med tre interessante kontakter. Siden da har Ocean Autonomy Cluster og Katapult Ocean jobbet videre for et mer formelt samarbeid for å styrke kommersialiseringen av norsk teknologi.

Nå er samarbeidsavtalen underskrevet, og byggingen av et landslag innen havromsteknologi er i gang.

Del innlegg: