27/02/2024

AutoAgri innleder samarbeid med svenske Ekobot

Jostein Sandvik, AutoAgri. Foto: Lars Bugge Aarset/FI – Fremtidens Industri

Ved å bruke Ekobot sitt intelligente redskap for radrensing sammen med AutoAgri sin autonome redskapsbærer, får vi en fleksibel løsning tilpasset et moderne, lønnsomt og miljøvennlig landbruk.

Det skriver AutoAgri og Ekobot i en pressemelding. Den nye løsningen forventes å være tilgjengelig for markedet i 2025.

Redskapssystem for ugressbekjempelse og større avlinger

Ekobot har et redskapssystem for intelligent og autonom ugressbekjempelse. Gjennom en kombinasjon av data fra sensorer og beslutningsmodul med kunstig intelligens, kan systemet med høy nøyaktighet skille mellom avling og ugress. Systemet fjerner ugresset mekanisk med millimeterpresisjon og skaper optimale forhold for avlingen. Når kjemisk ugressbekjempelse erstattes med intelligent og mekanisk ugressbekjempelse, vil avlingen følgelig øke.

– Det er veldig tilfredsstillende at vi nå kan ta neste steg mot en generell bruk av vårt system for autonom ugressbekjempelse. En løsning som gir bedre avlinger, lavere kostnader og høyere lønnsomhet, samtidig som den er bærekraftig og miljøpåvirkningen reduseres, sier Jonas Eklind, CEO i Ekobot.

Autonom redskapsbærer – fleksibelt og kostnadseffektivt

AutoAgri produserer autonome og elektriske redskapsbærere, noe som gir reduserte kostnader, mindre jordpakking og lavere klimafotavtrykk, sammenlignet med tradisjonelle løsninger. Redskapsbærerne er utstyrt med standard redskapsinnfesting, slik at redskap beregnet på tradisjonelle traktorer kan anvendes på lik linje med nye og intelligente systemer.

Gjennom å kombinere Ekobots redskap for ugressbekjempelse med AutoAgris autonome redskapsbærer, tilbys landbruket en fleksibel løsning som i tillegg til ugressbekjempelse også kan benyttes til andre operasjoner. Alt for å skape en kostnadseffektiv og lønnsom løsning for gårdbrukeren, forteller Jostein Sandvik, CEO i AutoAgri.

– Nå kan vi tilby markedet nok en verdifull applikasjon og anvendelse av vår plattform. Det gir våre kunder enda bedre muligheter for å skape en bærekraftig og lønnsom virksomhet basert på vår unike autonome redskapsbærer, sier Jostein Sandvik. Foto: AutoAgri.

Del innlegg: