24/01/2019

AutoAgri AS vil autonomisere landbruket

Med bakgrunn i en brennende interesse for regional industri, har Industrihagebedriftene Haandfast, Maritime Robotics og Leksvik Industrimekanikk gått sammen om å etablere AutoAgri AS. Bedriften har som forretningsidé å utvikle, produsere og selge en autonom multiredskapsrobot for landbruket. Konseptet baseres på elektrisk drift og vil kunne erstatte mange forskjellige landbruksoppgaver.


Ideen til roboten kom opprinnelig fra FI AS og Industrihagen på grunn av en ønsket større satsing mot utvikling av autonome kjøretøy innen landbruket og entreprenørbransjen. FI Industrihage er tett påkoblet i strategi- og forretningsutvikling, og prosjektet får også vesentlig drahjelp av SIVA og Innovasjon Norge. Bedriften jobber tett sammen med en gruppe gårdbrukere og landbruksentreprenører for å få innspill hva slags type oppgaver roboten bør kunne utføre.

Roboten skal produseres i Leksvik. Går alt etter planen, vil første prototyp være klar til testing ved slutten av 2019.

Interessert i å følge med på fortsettelsen? Abonnér på vårt nyhetsbrev.

Del innlegg: