Workshop: Bransjeråd Industri NiT

Dato: 19/08/2020
Start: 11:15
Sted: LIV-bygget, Vanvikan

NiT inviterer sine medlemmer innenfor industri til en workshop i Vanvikan.

Målet med workshopen er å samle medlemmene innen industri i hele NiT for å definere fagrådets hovedoppgaver og fokusområder. Hvem som blir fagrådets medlemmer i første omgang avklares etter workshopen. Vi vil oppfordre til at både daglig leder og produksjonsleder deltar.

Mer info og påmelding her.

NB: Workshopen er kun for industribedrifter som er medlem i NiT.