Workshop: Akselerert prosess for nye ideer og produktutvikling for havbasert næring på Fosen

Dato: 22/10/2019
Start: 10:00
Sted: LIV-bygget, Vanvikan

Er du Fosen-bedrift og vil satse mot havrom?

Fosen Industriforum og Fosen Regionråd inviterer alle Fosen-bedrifter til workshop for å kartlegge interessen og interesseområdene for en Akselerert prosess for nye idéer og produktutvikling for havbasert næring på Fosen.

Bli med på å øke innovasjonstakten og verdiskapingen på Fosen, inn mot marin næring!

 • Marin næring er et viktig norsk satsingsområde med stort vekstpotensial.
 • Fosen Industriforum og Fosen Regionråd ønsker å styrke konkurransekraften til næringslivet.
 • Gripe muligheten å katalysere enda mer verdiskaping gjennom nettverkssamarbeid på Fosen.
 • Kartlegger nå interesseområdene hos næringsaktører på Fosen, for å akselerere nye idéer og produktutvikling for havbasert næring.
 • Legge grunnlaget for å søke offentlig støtte til et prosjekt for omstilling mot havbasert næring og kobling og oppfølging mot bransje, kunder og nettverk.
 • Innføring i metoder for økt innovasjonskompetanse, offentlige virkemidler, etablere samarbeid og koblinger til kunnskaps- og industrimiljøer.
 • Tett oppfølging av prosjektinitiativer og samarbeid mellom Fosenbedrifter.

Kjøreplan for dagen:

10:00 – 10:50     Velkommen og informasjon om prosjektet

 • Ønsket resultat av prosjektet
 • Hva kan prosjektet i praksis bety for bedriftene?

10:50 – 11:00     Beinstrekk

11:00 – 12:00     Havromsnæring i vekst – hvordan kan Fosen-bedriftene ta en rolle? 

 • Hva er markedet og potensialet?
 • Fosen-bedriftenes forretningsmuligheter
 • Eksempler

12:00 – 12:30     Lunch

12:30 – 13:00     Orientering om muligheter for finansiering av utviklingsprosjekter

13:00 – 14:30     Avklaring av bedriftenes interesseområder (Workshop)

14:30 – 15:00     Oppsummering, konkludering og videre aktiviteter.

15:00 og utover:

Muligheter for én-til-én samtaler med bedrifter eller prosjektledelse. Møterom vil være tilgjengelige.