Webinar om regnskapsrapportering og prosjektendring

Dato: 11/01/2021
Start: 12:00
Sted: Digitalt

Forskningsrådet vil gjennom dette wbinaret steg for steg gå igjennom digital regnskapsrapport og se på hva som er godkjente prosjektkostnader. I løpet av webinaret vil de også gå gjennom oppretting av søknad om endring. Det vil være mulig å sende inn spørsmål underveis.

Det er ingen påmelding, bare å logge seg inn ved start.

Webinaret er på to timer.

Lenke til webinaret finner du her.