Webinar: Kompetanseheving av ansatte gjennom en Nærings-ph.d.

Dato: 27/01/2022
Start: 11:00
Sted: Webinar

Målet med dette webinaret er å gi innsikt i og engasjere til nærings-ph.d. som et verktøy for utvikling av ansatte i egen bedrift. Et Nærings-ph.d.-prosjekt gir en kvalifisert ansatt mulighet for videreutvikling. For bedriften vil det bidra til å videreutvikle virksomheten, styrke kompetanse, gi spisskompetanse på et fagfelt og økt nettverk i forskningsmiljø.

Program:

  • Jørgen Ødegård, Seniorforsker – AquaGen
    • Vi får innsikt i hva prosjektet gikk ut på og hva bedriften og eventuelt kundene fikk ut av resultatene. I tillegg til å fortelle om hvordan prosjektet har påvirket kompetanseutvikling for seg selv og bedriften.
  • Kathrine Kjos Five, Nærings-ph.d. – Nutrimar
    • Dialog om det faglige innholdet i prosjektet hennes samt kompleksiteten og omfanget av det hun gjør.  Vi får også innblikk i hva resultatene vil bidra til.

Her kan du lese mer og melde deg på.