WEBINAR: Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge

Dato: 23/04/2020
Start: 13:00
Sted: Webinar

Som følge av ekstrabevilgningen til Innovasjon Norge på nær 4,8 milliarder kroner er et oppdatert tjenestetilbud fra Innovasjon Norge nå klart. Av de nye midlene skal 2,1 milliarder deles ut som ekstraordinært tilskudd til innovasjonsprosjekter.

Mer informasjon og påmelding finner du her.