Presentasjon av rapporten «Veikart for hydrogen»

Dato: 18/02/2020
Start: 10:00
Sted: Næringsforeningen i Trondheim, møtesenteret 4. etg., dronningens gate 12, Trondheim.

Norge er i en unik posisjon og har et klart fortrinn for å utvikle systemløsninger for grønn transport.

Hydrogen som energibærer vil bli nødvendig for å realisere fornybarsamfunnet, spesielt som drivstoff for skip og tunge kjøretøy. For at dette skal kunne realiseres må det utvikles infrastruktur og nye verdikjeder. 

Trøndelag har viktige transportkorridorer for landtransport på bane og vei, samt betydelige transportruter til sjøs. Kombinasjonene av disse åpner for et effektivt og økonomisk bærekraftig grønt skifte. Samtidig må et bredt spekter av aktører gå sammen for å muliggjøre og sikre hensiktsmessig bruk, distribusjon og produksjon av hydrogen.

I arbeidet med prosjektet «Veikart for hydrogen» har Fornybarklyngen satt aktører sammen, klyngen har utfordret og skapt diskusjoner og dialog. Nå er prosjektet avsluttet, og rapporten skal presenteres for klyngens medlemmer.  

18. februar presenteres sluttrapporten for prosjektet:

Samlingen er gratis for Fornybarklyngens medlemmer.

Agenda:

  • 10:00-11:00: Presentasjon av veikartet
  • 11:00-11:30 – Mingling med enkel servering
  • 11:30-13:00: Workshop og diskusjon: Veien videre – nye muligheter? Innovasjon, ny teknologi, forretningsmodeller