Norsk lansering av Horisont Europa

Dato: 26/10/2020
Start: 10:00
Sted: Webinar

Ved nyttår går startskuddet for EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Norge hevder seg veldig godt i konkurransen om høythengende EU-midler. I Horisont Europa ligger det store muligheter for både norske forskere, bedrifter og offentlige aktører.  

Velkommen til digital lanseringskonferanse for Horisont Europa, 26. oktober, fra kl. 10.00-11.30. 

Arrangører: Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. 

Mer informasjon og påmelding til arrangementet her.