KURS: BÆREKRAFTIGE STRATEGIER OG INNOVASJONER

Dato: 12/08/2020
Start:
Sted: Webinar

Myndighetene har bevilget ekstra midler til kompetanseheving for de som er rammet av koronakrisen. I samarbeid med tolv partnere tilbyr Handelshøyskolen BI nå gratis nettbaserte kurs til permitterte og ledige. Utnytt tiden til å øke din kompetanse innen temaer som arbeidslivet etterspør!

Bærekraftige strategier og innovasjoner er del 2 i denne kurspakken fra Handelshøyskolen BI. Her kan du lese mer om kursene.

Eksterne krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester fra både kunder og stat, vil påvirke forretningsmodeller og praksis sterkt fremover. I dette kurset legges det særlig vekt på grønne strategier for økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom grønn omstilling og grønne innovasjoner som bryter med det gamle for å skape lønnsomhet og konkurransefortrinn.

Hva lærer du?

  • Reflektere over hvordan internasjonale mål og teknologier for bærekraft påvirker egne forretningsmodeller og virksomhetsstyring
  • Beherske en strategisk modell for omstilling av enhver virksomhet til grønn vekst
  • Anvende teori for innovasjon av smarte ideer/forretningsmodeller i egen virksomhet

Oppstart 12. august – varighet 4 uker

Her kan du melde deg på.