Kraft til kysten eller kraftløs kyst 2030?

Dato: 22/08/2023
Start: 09.00
Sted: Quality Hotel Prinsen, Trondheim

Velkommen til brunsjmøte tirsdag 22. augus kl. 09.00-11.00 på Quality Hotel Prinsen, Trondheim.

Den grønne skiftet på sjøen har stagnert. Etterspørsel etter lav- og nullutslippsfartøy er for lav. Skal maritim sektor og sjømatnæringen nå nasjonale ambisjoner om halvering av klimagassutslipp, må det settes fart i bygging av grønn, maritim infrastruktur. Det trengs et krafttak for å for å få ned dieselforbruket. Hvordan skal vi sikre lønnsomme grønne investeringer, lønnsom utslippsfri drift og tilgang på kraft langs kysten?   

Kaffe og lett servering fra kl. 08.30.