Innovasjonsverksted: Bærekraftig forretningsutvikling

Dato: 07/01/2021
Start: 09:00
Sted: WEB

Innovasjonsverksted er en kort workshop-serie for en gruppe bedrifter med innovasjonsprosjekter i tidlig fase. 

Vi deler tips, innsikt og praktiske verktøy for å bli mer effektiv i innovasjonsarbeidet, på veien fra forretningsidéhypotese til validert forretningsmodell. Og vi viser hvordan man kan øke sannsynligheten for å lykkes ved å rette fokus mot menneskene som skal evaluere, kjøpe og bruke de nye produktene og tjenestene. 

Hvem er dette for? 

  • Innovasjonsverkstedet er et tilbud til bedrifter med innovasjonsprosjekter under planlegging eller i tidlig fase  
  • Kurset egner seg best for bedrifter som ikke er helt nyetablerte, men som har aktiviteter i markedet allerede, og som har ambisjoner om økt, langsiktig verdiskapning 

Hva får du? 

Etter gjennomført verksted, bør du sitte igjen med: 

  • Kjennskap til praktiske verktøy og tips for å bli mer effektiv i arbeidet med innovasjon og forretningsutvikling 
  • Etablert dialog med mulige kunder 
  • Bedre forståelse av kundenes behov og hvordan din bedrift best kan møte disse 

Praktisk informasjon 

Dette er en serie med to workshop-økter på to timer. Samlingene gjennomføres digitalt (på Teams) med praktiske øvelser på eget case og dialog med andre i samme situasjon. Det forventes litt forberedelse og noe arbeid mellom øktene.  

Dag 1: Torsdag 7. januar, kl. 09:00 – 11:00 

Dag 1 jobber vi med forståelsen og viktigheten av kundeinnsikt, samt verktøy og metodikk for å oppnå dette. 

Dag 2: Torsdag 14. januar, kl. 09:00 – 11:00 

Dag 2 jobber vi med konvertere innsikten til bedre, smartere og mer lønnsomme forretningsmodeller. 

Bærekraft vil gå som en grønn tråd gjennom begge dagene. 

Det vil være plass til ti bedrifter pr workshop, og vi oppfordrer til minst 2 deltagere per prosjekt. Ved stor pågang prioriterer vi prosjektene / deltagerne som passer best sammen.   

Vertskap for verkstedene er innovasjonsrådgiverne: 
Stein Oddvar Sægrov, Fredrik Jean-Hansen og Gry Langbakk. 

For ytterligere informasjon om Innovasjonsverksted generelt, klikk her

Påmeldingsfrist er 4. januar 2021, og påmeldingsskjema finner du her.