Innblikk i identitet og omdømmebygging

Dato: 23/06/2021
Start: 08:30
Sted: Webinar

Et godt omdømme er en nøkkelfaktor for suksess, og påvirker gjensidig alt fra kulturbygging og rekruttering, til salg, økonomi, synlighet og kundetilfredshet. Omdømmebygging bør derfor være en sentral del av virksomheters kommunikasjonsarbeid. Men skal vi bygge omdømme, må vi først kjenne vår egen identitet. Vi må vite hvem og hva virksomheten er.

Leder for kommunikasjon i FI, Marius Tvinnereim, gir oss et kort innblikk i temaet, og åpner for spørsmål/diskusjon på slutten.

Ta med deg kaffekoppen, og sett av en halvtime sammen med oss.