Informasjonswebinar om tilskuddsordningen for bedriftsintern opplæring

Dato: 09/02/2021
Start: 08:30
Sted: Webinar

Få en kort innføring i hva BIO-ordningen innebærer og hva BI kan bidra med faglig for din virksomhet.

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en fast støtteordning for kompetanseheving av ansatte slik at bedrifter skal klare nødvendig omstilling og håndtere større endringer i rammebetingelsene.

Ordningen skal også bidra til å øke kompetansen i bedriftene slik at de kan omstille seg til nye krav i samfunnet som for eksempel er knyttet til digitalisering, teknologi, miljø og bærekraft. Fylkeskommunene har ansvaret for tilskuddsordningen, og forbindelse med koronakrisen har nasjonale myndigheter forsterket midlene med ytterligere 200 millioner kroner i 2021.

Webinaret er et samarbeid mellom BI Executive og Næringshagene i Norge, og er åpent for alle interesserte.

I webinaret får dere blant annet svar på:

  • Hva er BIO-midler?
  • Hva innebærer denne ordningen og hvilke virksomheter kan søke om midler?
  • Hvilke muligheter og verdi har det for enkeltvirksomheter eller en sammenslutning av virksomheter?
  • Hvordan kan disse midlene benyttes?
  • Hvordan finne frem til informasjon og få hjelp der min virksomhet holder til?
  • Hvordan kan Handelshøyskolen BI hjelpe virksomheten din med relevante kompetansetiltak?

Som deltaker på webinaret vil du ha mulighet til å stille oss spørsmål via chat.

Webinaret vil gjennomføres i Zoom, lenke vil bli tilsendt på e-post i forkant av webinaret.

Praktisk informasjon: