Frokostmøte: FI | Kommunikasjon | Salutis HMS | Omstillingsprogrammet

Dato: 01/11/2019
Start: 07:70
Sted: LIV-Bygget

Omstillingsprogrammet og FI arrangerer frokostmøte med presentasjoner av FI Industrihage, den nye kommunikasjonsavdelingen til FI, målbedriften Salutis HMS og Omstillingsprogrammet i Indre Fosen.

Agenda

  • 07:30 – 08:00    Frokost
  • 08:00 – 08:30    Presentasjon av FI Industrihage og FI kommunikasjonsavdeling
  • 08:30 – 08:50    Presentasjon av Salutis HMS
  • 08:50 – 09:00    Pause
  • 09:00 – 10:00 Hvilke satsinger skal omstillingsprogrammet gjøre de neste 3 år?

FI Industrihage: FI Industrihage er en del av SIVAs nasjonale Næringshageprogram og er 1 av 40 næringshager i Norge. FI Industrihage jobber for vekst og utvikling av bedrifter og næringsliv, med Fosenregionen som nedslagsfelt. FI Industrihage har et historisk utgangspunkt i et av Norges mest høyteknologiske industrimiljø, og alle typer bedrifter er velkommen til å ta kontakt. FI Industrihage har 55 målbedrifter og bistår med forretningsrådgivning, nettverk og finansiering i hele utviklingsløpet – fra idé til omstilling. Les mer om FI Industrihage her.  

FI Kommunikasjonsavdeling: FI har teknologi og industri i fokus. Med en nylig etablert kommunikasjonsavdeling kan FI bistå bedrifter med ulike kommunikasjonsoppgaver – fra pressemeldinger og nyhetssaker til foto, video, dokumentasjon og strømming av arrangementer. FI er et av Midt-Norges ledende innovasjonsselskap og Norges største klyngefasilitator. FI bistår næringslivet i alle deler av forretningsutviklingen, og kobler bedrifter inn mot et stort nettverk av næringsklynger, forsknings- og utdanningsaktører og virkemiddelapparat. Les mer om FI her.

Salutis HMS: Daglig leder John Stene presenterer målbedriften Salutis HMS, en bedriftshelsetjeneste (BHT) og et bedriftsutviklingsselskap. Bedriften har41 ansatte og holder til i Innlandet, Hordaland, Oslo og Akershus og Trøndelag. Gjennom en rekke tjenester og kurs er Salutis HMS’ hovedmål å bidra til sunne og trygge arbeidsforhold i næringslivet og bistå med verktøy for å nå bedriftenes målsetninger innen helse, miljø og sikkerhet. Les mer om Salutis HMS her.

Omstillingsprogrammet: Omstillingsprogrammet har nå kommet halvveis i løpet, 3 av 6 år. Vi ønsker innspill fra næringslivet for å sikre riktig satsing og målrettet bruk av omstillingsmidlene for de neste 3 årene. Indre Fosen kommune har er i omstillingsstatus (i perioden 2017-2022). Det medfører en storstilt satsing for å stimulere og bidra til at nye arbeidsplasser blir skapt i kommunen. I løpet av disse seks årene er målet å sikre, skape og utvikle 350 arbeidsplasser i Indre Fosen. Les mer om Omstillingsprogrammet her.