Forsvars- og beredskapsarbeid i et europeisk perspektiv

Dato: 24/05/2022
Start: 11:00
Sted: Kjøpmannsgata 12, Stjørdal

Bli med på seminar i Stjørdal 24. mai.

Russlands krig mot Ukraina aktualiserer eksisterende ordninger for å styrke europeisk forsvarsindustri. Hvordan skal trøndersk næringsliv forstå det Europeiske forsvarsmarkedet? Hvilke programmer kjører EU? Hva kan det Europeiske forsvarsfondet (EDF) innebære av muligheter for oss? Hvordan må man gå frem for å komme i inngrep?

Det å forstå disse mekanismene og programmene kan gi trønderske bedrifter nye muligheter i tiden som kommer.

For å øke kompetansen hos trønderske bedrifter, inviterer Næringsforeningen i Værnesregionen, MIDSEC og Forsvarskoordinator Trøndelag til seminar i Stjørdal 24. mai 11:00 – 15:00. Sted: Kjøpmannsgata 12, møterom Stjørdalens tak hos Proneo.

Programmet er under utvikling, og de siste brikkene er i ferd med å falle på plass angående innledere fra FSi, Europakontoret, MIDSEC og Fylkeskommunen.

Under seminaret blir det også lunsjbuffet hos Quality Hotel.

Meld deg på her!