Effekter og resultater av innovasjonsprosjekter

Dato: 07/09/2022
Start: 09:00
Sted: Digitalt

På vegne av regjeringen og 15 departementer investerer Forskningsrådet mer enn 10 milliarder kroner i året i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Det er et økende krav om å vise fram effekter og nytte av offentlige midler. Kan vi måle resultater og effekter av Forskningsrådets investering i innovasjonsprosjekter? Hvilke metoder bruker Forskningsrådet for å måle resultater og effekter av investeringer i innovasjonsprosjekter?

Gjennom en årrekke har Møreforsking innhentet informasjon om resultater av innovasjonsprosjekter i næringslivet for Forskningsrådet. Jobben er nå overtatt av Samfunnsøkonomisk analyse, i samarbeid med Møreforsking. Årets rapport om resultater og effekter av Forskningsrådets prosjektstøtte er i ferd med å ferdigstilles, og resultatene presenteres i dette seminaret.

Nytt av året er at andre typer prosjekter enn rene næringslivsprosjektene også er inkludert. Det samme gjelder informasjon fra samarbeidspartnerne i prosjektene. Disse elementene er fortsatt i støpeskjeen men forventes å gi nyttig informasjon om utviklingen i påfølgende årganger.

Passer for: Departementer som finansierer innovasjonsprosjekter, andre finansiører som vil dokumentere resultater og effekter, næringsliv som vurderer å søke midler til innovasjonsprosjekter

Påmeldingsfrist: 6. september.