Digitalt seminar: Energioptimalisering av oppdrettsanlegg

Dato: 26/01/2021
Start: 09:00
Sted: WEB

For å kunne sikre bærekraftig vekst og produksjon i oppdrettsnæringen må det rettes et fokus mot energibehov og-forbruk. Havbruksnæringen er storforbruker av fossile energikilder, og har stort potensiale for å kutte i utslipp.

Som en del av prosjektet Energi i Havbruk publiserer RENERGY, i samarbeid med NCE Aquatech Custer, en rapport om energioptimaliserende tiltak for oppdrettsanlegg. På dette digitale seminaret vil vi presenterer hovedlinjene fra rapporten. I tillegg vil det bli innlegg fra og diskusjon med sentrale aktører fra havbruksnæringen, leverandørsiden og ENOVA.

Fullstendig program kommer senere, men du kan melde deg på allerede nå.