Årssamling NCE Aquatech Cluster og Sjømat Norge Havbruk Midt

Dato: 17/02/2020
Start: 11:00
Sted: Radiosson Royal Garden Hotel, Trondheim

Hva kan vi lære av andre?
Hvordan får man god og nok arbeidskraft?
Hvilken kompetanse trenger vi?
Hvordan får vi nok areal?

Alle disse spørsmålene skal vi ta for oss på årets samling der teamet er «Mennesket i fokus». Spørsmålene blir belyst gjennom spennende innlegg fra blant annet Magne Hoem og Bjørn Furuhaug i Snadder og Snaskum, Helge Gåsø, Snorre Valen, Alf Jostein Skjærvik, Linda Hofstad Helland, Val vgs og NTNU med fler.

Som før blir det også årsmøter for Sjømat Norge Havbruk Midt, NCE Aquatech Cluster og Teknologi Akvarena samt en bedre middag og mye nettverksbygging!

Se programmet her og meld deg på nå!