03/09/2021

Akvafresh AS blir en del av FiiZK-konsernet

Pressemelding fra FiiZK – 30. august 2021

FiiZK-konsernet kjøper Akvafresh AS!
Akvafresh AS som utvikler og leverer filtreringsløsninger for vannbehandling til
oppdrettsnæringen, vil med sin meddelte patent på ionmodifisert vann og fotfeste
mot landbasert oppdrett komplettere FiiZK sin mer sjøbaserte eksponering.

Integrering med FiiZK-konsernet vil gi Akvafresh store synergier på både produkt,
marked og finansielt i tillegg til at dette er interessant for både ansatte og eiere i
Akvafresh AS – som nå får aksjer i FiiZK holding som oppgjør, sier Ragnar Lyng i
en kommentar til oppkjøpet.


Riktig partner for videre utvikling
Gründerne Per Kosberg og Ragnar Lyng v/Lyng Gruppen har sammen med daglig
leder i Akvafresh AS, Anders Vinje, jobbet for å forsere utviklingen av produkter og
tjenester tilknyttet sine løsninger for vannbehandling og kommet frem til at FiiZK
var riktig partner i denne sammenhengen.


For FiiZK-konsernet er dette en milepæl ifølge med kompetanse og teknologi
knyttet til noe av det aller viktigste for å løse vekstutfordringer – nemlig vannet der
fisken bor. FiiZK vil fremover i lys av oppkjøpet fokusere på å knytte denne
kompetansen og teknologien til alle våre eksisterende løsninger hvor den kan
bidra til at vi i enda større omfang løser vekstutfordringer!
Vi i FiiZK ønsker Akvafresh AS med alle ansatte velkommen inn i selskapet som nå
vil passere 130 ansatte.

Positive til oppkjøp

– Vi vil fortsatt jobbe med de samme løsningene, mot det samme markedet, og med samme stab. Vi skal være i full drift og ha fokus på det vi gjør i dag, sier Anders Vinje, daglig leder i Akvafresh AS.

– Dette er et viktig og riktig skritt videre for bedriften.

FI Næringshage ønsker gjengen i Akvafresh lykke til videre i det nye samarbeidet.

Del innlegg: