27/05/2019

Søk om midler til innovasjon og utvikling

Forskningsrådet lyser ut 1,2 milliarder kroner til bedrifter som vil løse samfunnsutfordringer gjennom å forske.


Utlysningen er foreløpig og vil derfor endres. Mal for prosjektbeskrivelse er planlagt lagt ut medio juni. Det vil være mulig å opprette og sende inn søknad fra og med seks uker før fristen.

Nye søkere oppfordres til å sende inn en skisse innen fristen 17.06.19 kl. 13.00.

Les utlysningen på Forskningsrådets nettsider.

Innovasjonsprosjektet det søkes om skal ta utgangspunkt i en unik idé hos én eller flere bedrifter som deltar i prosjektet. De forventede resultatene kan være verdiskapende i form av et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, eller en ny måte å levere produkter og tjenester på. Innovasjon i denne sammenhengen kan også være i form av vesentlige forbedringer eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser hos bedriftene.

Hvem kan søke?

  • Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter kan også stå som søker. Søker vil være prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med Forskningsrådet.
  • Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke være søker.

Bedrifter som ikke har søkt støtte fra Forskningsrådet tidligere oppfordres til å sende inn en skisse innen 17. juni. Fristen for å sende inn ferdig søknad er 25. september.


Forskningsrådet dekker halvparten

Forskningsrådet kan dekke inntil halvparten av kostnadene i prosjektene. Dermed kan støtten bidra til å sette i gang forskning og innovasjon for nærmere 2,5 milliarder kroner. Tidligere studier viser at den totale verdiskapingen er nærmere det syvdobbelte av de offentlige investeringene.

I fjor mottok 145 bedrifter til sammen én milliard kroner i støtte fra Forskningsrådet til sine innovasjonsprosjekter. Bedriftene var fra store deler av landet og fra et bredt spekter av bransjer. Prosjektene omfattet utvikling av alt fra miljøvennlig skismøring til parasittresistente honningbier til kameraer som gir roboter 3D-syn.

Del innlegg: