Prototypeverksted

Elektromekanisk prototyping er blant spesialitetene til den svært kompetente elektro- og maskineringsindustrien på Fosen.

Bedriftene kan levere alt fra tidligfase know-how om materialer og design/engineering, bygging av demo, produksjonsprosesser osv, til bygging av fullskala prototyper, testing og verifisering, klargjøring for produksjon mm. Bedriftene kan også sette opp produksjonslinjer for mange typer komponenter og produkter.

Interessert i å bli koblet mot riktig bedrift? Kontakt Ivar Blikø, FI på [email protected]

Kort presentasjon av bedrifter, se under. Andre bedrifter kobles på ved behov. 

Kontaktperson: Reza Hezari

Stilling: Daglig leder

Tlf: 90977446

https://www.inrigo.no/en/

Inrigo

Inrigo er internasjonal leverandør av løsninger innen vann, offshore, oppdrett, industri, energi og service. 

Bedriften tilpasser produktene og bruker nøkkelferdige, modulbaserte og skalerbare systemer for å levere gode løsningene.

Inrigo er ansvarlige for hele implementeringsprosessen, fra prosjektplanlegging, design og konstruksjon, til anskaffelsesprosesser og produksjon, samt montering på stedet.

Inrigos systemer har lite vedlikehold og lave brukskostnader.

Kontaktperson: Helge Aanonli

Stilling: Daglig leder

Tlf: 41062623

Leksvik Industrimekanikk

Leksvik Industrimekanikk er en innovativ industribedrift med ledende kompetanse innen automasjon og maskinering.

Maskinering:  Lang erfaring og høyt kunnskapsnivå innen dreiing og fresing i CNC styrte maskiner. Bedriften har en bred utstyrspark, og den nye dreiebenken Doosan Puma 3100XLY er det siste tilskuddet i produksjonen.

Automasjon:  Bistår bedrifter med ombygging og modernisering av eksisterende produksjonsutstyr, som bidrar til automatisering av produksjonsprosessen.

Maskinbygging: Bygger spesialmaskiner etter kundens ønsker og behov.

Prototyping og produksjon: Bistår kunder i hele produktutviklingsprosessen, både med prosjektledelse og koordinering.  Alt fra sveising til montering og testing av ferdig produkt er en del av prosessen, og alt gjøres «in-house».

Kontaktperson: Tom Erik Dahl

Stilling: Daglig leder

Tlf: 90686100

https://lyng-triangel.no/

Lyng Triangel

Mer info kommer.

Kontaktperson: Arve Storsve

Stilling: Daglig leder

Tlf: 91337094

http://vamec.no/

Vamec

Vamec utfører reparasjoner, renovering og bygging av maskiner og utstyr. De foretar også nyproduksjon av deler.

Bedriften maskinerer i CNC-styrte maskiner.

Vamec er godkjent lærebedrift i fagene CNC operatør-verktøymaker og industrimekaniker.

Som den eneste i Midt-Norge har de dyphulls boremaskin med roterende emne og bor. Vamec har også linjeborremaskin for renovering av anleggsutstyr.