NÆRINGSVENNLIG SAMFUNN

Et næringsvennlig samfunn er et samfunn som er utviklingsorientert og tilrettelagt for vekst. FI bidrar i den regionale samfunnsutviklingen for at bedrifter skal få best mulige vekstvilkår.

Samfunnet må utvikle seg for at næringslivet skal kunne utvikle seg. Det vil si at det må finnes gode utdanningstilbud, gode støtteordninger for bedrifter, kommuner må legge tilrette for næringsutvikling, vi må ha gode løsninger for samferdsel og logistikk, og det må finnes gode tjenestetilbud som gjør at ansatte ønsker å bo og leve i lokalmiljøet.

FI arbeider med samfunnsutvikling innen flere områder som er viktig for et godt fungerende næringsliv.

FORSVARSKOORDINATOR FOR FOSEN/TRØNDELAG

Forsvarskoordinator skal tilrettelegge for, styrke og utnytte Forsvarets virksomhet til det beste for utviklingen i lokalsamfunnet og i regionen. FI har en Forsvarskoordinator-funksjon for Fosen/Trøndelag.

I 2012 ble det besluttet at Ørland Flystasjon skulle bli Norges nye hovedbase for Luftforsvaret. Utbyggingen av flystasjonen gir ny, stor aktivitet i hele Midt-Norge, både innenfor sivil og militær sektor. For å sikre at Fosenregionen drar mest mulig fordeler av utbyggingen ble det besluttet å engasjere en Forsvarskoordinator.

Rollen som Forsvarskoordinator ble opprettet 1 april 2016, og oppdragsgivere er Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Ørland kommune, Bjugn Kommune, Fosen Regionråd og Næringsalliansen i Fosen.

Forsvarskoordinator  skal bidra til et tettere militært- sivilt  samarbeid, og styrke dialogen iet bredt regionalt og nasjonalt nettverk. Ett mål er å få flere virksomheter til å flytte til Fosen /Trøndelag og skape større aktivitet i Trøndelag og rundt Ørland flystasjon. Andre målsettinger er å  ivareta og forsterke arbeidet med å integrere nytt personell og deres medflyttere («jobb for to»). 

FI har kollektivt ansvar for gjennomføring av arbeidet, og Erling Eriksen og Tom Guttormsen representerer arbeidet utad. Forsvarskoordinator samarbeider også tett med MIDSEC – Mid Norway Defence and Security Cluster.

Erling Eriksen er lokalisert på Rådhuset på Ørland, der han sitter sammen med kommuneadministrasjonen. Tom Guttormsen har besøksadresse i LIV-bygget i Vanvikan. 

Prosjektet Jobb for 2 har som målsetning å gjøre medflyttere kjent med det regionale arbeidsmarkedet, kartlegge og heve kompetansen til arbeidssøkere og tilrettelegge for samlinger mellom medflyttere og bedrifter.

Hvert år kommer mange tilflyttere og pendlere til Fosen for å arbeide. Mange har samboere og ektefeller som enten blir med på flyttelasset, eller som blir værende igjen hjemme.

Ikke alle ledige stillinger lyses ut på det åpne jobbmarkedet. Dette fører til at bedrifter får færre kandidater å vurdere til ledige stillinger, og kompetente, potensielle ansatte får aldri mulighet til å søke. ​

Er din bedrift interessert i å være med i Jobb for 2? Les mer her.

Jobb for 2 drives av selskapet FI (Fosen Innovasjon) på oppdrag fra Fosen Regionråd, i samarbeid med Manpower og næringslivet på Fosen. Fosen Regionråd har gitt prosjektet midler til å gjennomføre rekrutteringstiltak og kompetanseheving for bedrifter i 2019

FOSEN INDUSTRIFORUM

Fosen Industriforum består av ca 30 industribedrifter med til sammen over 1000 ansatte og med en total omsetning på over 2 milliarder NOK. Industrien er variert, og har tung kompetanse innen produksjon av avansert elektronikk, skipsproduksjon, metall- og plastbearbeiding, verktøyproduksjon og mye mer. 

Fosen Industriforum arbeider med å fremme og ivareta industriens behov i forhold til kommunale, regionale og nasjonale rammegivere.
Forumet er opptatt av å øke samarbeidet mellom bedrifter,  stimulere til økt innovasjon og utvikling i eksisterende medlemsbedrifter, samt økt etablering av nye virksomheter.

FI samarbeider tett og godt med Fosen Industriforum. Mer informasjon om Fosen Industriforum finner du HER.

VIDEREGÅENDE SKOLE

FI har et mangeårig samarbeid med Leksvik og Rissa videregående skoler. Gjennom dette samarbeidet arrangerer FI gründercamper, tar med elever på studietur til universitet, organiserer bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk og har levert undervisningsressurs i entreprenørskapsfag. Skolene er også engasjerte medlemmer i flere av våre klynger for å holde seg oppdatert på hvilken kompetanse næringslivet trenger i fremtiden.

Vi ønsker å være et bindeledd mellom industrien og de videregående skolene for å synliggjøre det lokale næringslivet for fremtidens arbeidstakere.

UNGE ENTREPRENØRER

Regionens videre vekst er avhengig av at noen skaper nye arbeidsplasser, og de mest spennende forretningsideene kommer ikke alltid fra voksne mennesker med lang fartstid.

FI jobber derfor også med unge entreprenører gjennom gründerveiledning, gründercamper, etablererkurs og Erasmus-prosjekt sammen med videregående skoler.

Har du en spennende forretningsidé bistår vi deg – uansett alder.