Seamore AS driver med høsting, bearbeiding og salg av sjøpølser.