Areko Albertsen driver med stål – og metallarbeid, mekanisk verksted og byggeproduksjon.