Prototypeverksted

Elektromekanisk prototyping er blant spesialitetene til den svært kompetente elektro- og maskineringsindustrien på Fosen.

Bedriftene kan levere alt fra tidligfase know-how om materialer og design/engineering, bygging av demo, produksjonsprosesser osv, til bygging av fullskala prototyper, testing og verifisering, klargjøring for produksjon mm. Bedriftene kan også sette opp produksjonslinjer for mange typer komponenter og produkter.

Interessert i å bli koblet mot riktig bedrift? Kontakt Ivar Blikø, FI på [email protected]

Kort presentasjon av bedrifter, se under. Andre bedrifter kobles på ved behov. 

Kontaktperson: Arvid Steen

Stilling: Daglig leder

Tlf: 90577710

https://cncprodukter.no/

CNC Produkter

CNC Produkter leverer dreide og maskinerte produkter i alle typer materiale fra plast til høylegert stålmaterialer. Seriestørrelse er fra 1 stk prototyper til flere tusen. 

Nødvendig underlag er 2D og 3D filer. Deretter programmeres alt i CAM programvare, før det settes i produksjon. CNC samler alt av dokumentasjon i et MPS-system underveis i prosessen, og alt er sporbart i det øyeblikk produksjonen er ferdig.

CNC monterer og tester selv, og i samarbeid med datterselskapet MSP AS. CNCs egen avdeling for montasje og sluttkontroll har koordinatmålemaskin, kjører PMI-tester, hardhetstester og leverer MRB (Manufacturing Record Book).

Kontaktperson: Jostein Sandvik

Stilling: Daglig leder

Tlf: 40006027

http://www.haandfast.no/

Haandfast

Haandfast leverer tjenester innen produktutvikling, maskinkonstruksjon og industrialisering.

Bedriften kombinerer kreativitet med 3D verktøyene Solidworks Premium og Solidworks Flow Simulation.

Sammen med Leksvik Industrimekanikk har Haandfast etablert et felles brand med navnet «Indufast» for spesialmaskiner som utvikles og bygges i samarbeid.

Kontaktperson: Kaj-Vidar Sandvold

Stilling: Daglig leder

Industriverktøy

Industriverktøy er leverandør av formstøpte plastdetaljer.

De har en moderne plaststøpeavdeling med støpemaskiner både i Norge og Kina.

Kontaktperson: Helge Aanonli

Stilling: Daglig leder

Tlf: 41062623

Leksvik Industrimekanikk

Leksvik Industrimekanikk er en innovativ industribedrift med ledende kompetanse innen automasjon og maskinering.

Maskinering:  Lang erfaring og høyt kunnskapsnivå innen dreiing og fresing i CNC styrte maskiner. Bedriften har en bred utstyrspark, og den nye dreiebenken Doosan Puma 3100XLY er det siste tilskuddet i produksjonen.

Automasjon:  Bistår bedrifter med ombygging og modernisering av eksisterende produksjonsutstyr, som bidrar til automatisering av produksjonsprosessen.

Maskinbygging: Bygger spesialmaskiner etter kundens ønsker og behov.

Prototyping og produksjon: Bistår kunder i hele produktutviklingsprosessen, både med prosjektledelse og koordinering.  Alt fra sveising til montering og testing av ferdig produkt er en del av prosessen, og alt gjøres «in-house».

Kontaktperson: Terje Hølaas

Stilling: Daglig leder

Tlf: 40851967

https://msp.as/

MSP

MSP er eksperter på overflatebehandling av messing.

Bedriften utfører CNC-maskinering i avanserte styrte dreiebenker, og maskinering i 6-spindle stangautomater.

Bedriften har et forkrommingsanlegg som tilfredsstiller alle miljøkrav. Nikkel og krom er basis i prosessen.

MSP

  • kombinerer arbeidskraft og roboter for effektivitet og kvalitet ved monteringslinjer for blant annet VVS-deler
  • utfører fosfatering som er en kjemisk overflatebehandling som skal hindre rustdannelser på metaller, særlig jern og stål
  • har avanserte og automatiserte loddemaskiner som gir høy produktivitet og kvalitet. I hovedsak brukes 55 % AG i loddeprosessen

Kontaktperson: Kjetil Myran

Stilling: Daglig leder

Tlf: 90686371

https://ptmindustrier.no/

PTM Industrier

PTM Industrier er en maskineringsbedrift som bidrar hele veien fra 3D-design til ferdig produkt.  

PTM designer prototyper av høy kvalitet, og bistår med innspill på designet. Med en moderne maskinpark kan PTM maskinere både store og små prototyper. Multimaskinene har opp til 6-akser, som gjør produksjonen av avanserte deler svært effektiv. Bedriften bruker prototyper i metall som gjør det mulig å funksjonsteste designet.

PTM leverer design og maskinering av deler og produkter til fornybar sektoren. Bedriften har også stor materialkunnskap og mye erfaring i håndtering av bransjespesifikke materialer som syrefaste materialer av titan/incoloy til offshore.

Kontaktperson: Leif Magne Risvær

Stilling: Daglig leder

Tlf: 91522125

https://termosveis.no/

TermoSveis

Termosveis er en plastsveisebedrift som hovedsakelig jobber med plastmaterialene Polyethylene (PE) og Polypropylene (PP).

De har moderne produksjonsmaskiner og utstyr som er rettet mot produksjon av rørsystemer til industri og kommune, og til pontonger og flytekonstruksjoner for brygger og båtutlegg i småbåthavner.