16/08/2019

«Jobb for 2» kobler næringslivet til medflyttere på Fosen

«Jobb for 2» skal gjøre medflyttere kjent med arbeidsmarkedet på Fosen, kartlegge og heve kompetansen til arbeidssøkere og tilrettelegge for samlinger mellom bedrifter og jobbsøkere.

Hvert år kommer mange tilflyttere til Fosen for å arbeide. Et stort flertall velger å pendle, fremfor å bosette seg. Mange har også samboere og ektefeller som enten blir med på flyttelasset, eller som blir værende igjen hjemme. Ikke alle ledige stillinger lyses ut på det åpne jobbmarkedet. Dette fører til at bedrifter får færre kandidater å vurdere til ledige stillinger, og kompetente, potensielle ansatte får aldri mulighet til å søke på stillingene.

Dersom samboere og ektefeller ikke finner jobb på Fosen, eller velger å bli værende hjemme, risikerer næringslivet at kompetente ansatte sier opp. For bedrifter kan dette bli kostbart i et krevende arbeidsmarked. Det er lettere å beholde eksisterende ansatte, enn å ansette nye. Dette vil «Jobb for 2» gjøre noe med.

Bedrifter beholder og styrker kompetansen
21.-22. oktober og 18.-19. november 2019 tilbyr derfor «Jobb for 2» gratis kompetanseheving og coaching av tilflyttere og medflyttere gjennom et samlingsbasert program i regi av Manpower. Kjenner du noen potensielle jobbsøkere på Fosen? Tips de om denne siden!

I løpet av samlingen 18.-19. november vil deltagende bedrifter få tilbud om «speed dating» med aktuelle kandidater, og bedrifter og deltakere får muligheter til å presentere seg for hverandre. Les mer om hvordan din bedrift kan bruke Jobb for 2 på denne siden!

Jobb for 2 har som mål å gjøre medflyttere kjent med det regionale arbeidsmarkedet, kartlegge og heve kompetansen til arbeidssøkere og tilrettelegge for samlinger mellom medflyttere og bedrifter.
Gjennom å kartlegge og heve kompetansen til medflyttere, samboere og ektefeller av arbeidstakere på Fosen, ønsker «Jobb for 2» å

Gjennom å kartlegge og heve kompetansen til medflyttere, samboere og ektefeller av arbeidstakere på Fosen, ønsker «Jobb for 2» å

  • Unngå tap av kompetanse: Beholde eksisterende ansatte i bedriftene ved å finne jobbmuligheter for medflyttere, samboere og ektefeller 
  • Tilføre ny kompetanse: finne de «riktige» ansatte til bedriftene gjennom kartlegging og «speed dating» mellom arbeidsgivere og aktuelle kandidater.
  • Øke tilflytning til Fosen: Samboere og ektefeller av pendlere kan lettere velge å bli med til Fosen dersom de får tilbud om spennende karrieremuligheter.

Prosjektet drives av selskapet FI (Fosen Innovasjon) på oppdrag fra Fosen Regionråd, i samarbeid med Manpower og bedrifter på Fosen. Fosen Regionråd har gitt prosjektet midler til å gjennomføre rekrutteringstiltak og kompetanseheving for bedrifter i 2019.

Del innlegg:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rull til toppen