Testsenter for vannteknologi

I LIV-bygget er det etablert et eget Vannteknisk senter, hvor det er muligheter for testing i forbindelse med vannrensing og vannbehandling. Dette kan være testing av pumper, membraner, ventiler og annet utstyr.

Testsenteret disponerer et areal på ca 225 m², og har inntak av sjøvann, urenset ferskvann og drikkevann.

Tekniske data

Kapasiteter

VANNTYPEKAPASITETTANK
Sjøvann70-80 m³/time6 m³
FerskvannInntil 120 m³/time6 m³
DrikkevannInntil 20 m³/time

Utstyr

  • Kran med løftekapasitet 10 tonn
  • Trykkluft tilgjengelig
  • Strøm – foreløpig 230 volt, planlegges installert 400 volt
  • Flowmeter
  • Småverktøy tilgjengelig
  • Pumper
  • Annet nødvendig basisutstyr