BEDRIFTSUTVIKLING

FI er bedriftenes forlengede arm og gode hjelper!

Vi er genuint opptatt av at bedriftene vi samarbeider med skal utvikle seg i takt med globale markedsbehov og utnytter muligheter som nye teknologier gir. Bedriftsutvikling er noe vi brenner for, spesielt innenfor industri og teknologi, og vi bistår i alle faser av bedriftsutviklingen. 

Din bedrift er sikret riktig kompetanse, og vi kan koble deg mot vårt store nettverk av næringsklynger, forsknings-/utdanningsaktører og virkemiddelapparat. Vi arbeider også for å gjøre samfunnet mer næringsvennlig gjennom samarbeid med skoler, forskningsmiljø, kommuner, foreninger og organisasjoner. 

Døra vår er alltid åpen – Ta gjerne kontakt for mer informasjon!