INKUBATORTJENESTER

Vi har et bredt tjenestetilbud tilpasset deg som har lyst til å starte bedrift eller som har ambisjoner om vekst og internasjonalisering. 

For nye eller unge bedrifter er de første stegene inn i bedriftsverdenen kritisk. Vi bistår med praktisk hjelp fra tidlig idéfase til bedriften er oppe og går. Vi kan også tilby kontorplass slik at du har en mindre ting å tenke på. En av våre styrker er også koblingen vi har mot mange bransjenettverk hvor du kan finne pilotkunder eller samarbeidspartnere til prosjekter. Under ser du en enkel oversikt over våre inkubatortjenester.

Inkubatortjenester

Fosen Innovasjon tilbyr idéhavere, etablerere og eksisterende bedrifter særskilte tjenester på veien mot vekst, utvikling og innovasjon.

Bedrifter som ønsker inkubatortjenester må ha en klar ambisjon om vekst og internasjonalisering, ha en skalerbar forretningsmodell og bedriften må ha en dedikert ledelse.  Dersom dette ikke er på plass, kan vi bistå til å få dette på plass, og deretter vurdere om inkubatortjenster er aktuelt.

Bedrifter i inkubatoren får tett oppfølging av en eller flere av våre forretningsutviklere. Vi utvikler en handlingsplan sammen, basert på selskapets ambisjoner, og fokus ligger ofte på forretningsmodell, verdivurdering og kundeoppfølging.

Ønsker du å være en del av et innovativt miljø? Du kan benytte våre inkubatortjenester fra der du er er lokalisert, men du er også velkommen til å benytte våre kontorfasiliteter i Vanvikan, på Brekstad eller i Trondheim. Da sitter du nært gode hjelpere og tett på alle våre klynge- og nettverksatsinger.

FORRETNINGSRÅDGIVNING

FI har siden oppstarten i 2004 bistått hundrevis av bedrifter med forretningsrådgivning, prosjektutvikling, finansieringssøknader, kommunikasjonstjenester mm.  

Vår forretningsrådgivning omfatter

 • Strategi- og forretningsutvikling
 • Idéutviklingsprosesser
 • Prosjektutvikling
 • Søknader om finansiering til prosjekter og investeringer
 • Prosjektledelse og –koordinering
 • Kontakt og kobling mot klynger og nettverk
 • Formidling og kobling mot Forskningsmiljø og studenter
 • Etablereropplæring
 • Organisasjonsutvikling
 • Effektivisering
 • Kartlegging og analyseoppgaver
 • Bistand kommunikasjon / markedsføring
 • Oppskalering og vekst i virksomheten
 • Fusjon, spin-outs, organisasjonsstruktur

INTERNASJONALISERING

Norske bedrifter merker økende global konkurranse. Skal man la tilfeldighetene styre, eller selv ta grep for å bli mer konkurransedyktig?

For å være konkurransedyktig bør man fortløpende vurdere sitt eget ståsted i markedet, og om man skal iverksette tiltak.

Tiltak for internasjonalisering kan handle om mange ting:

 • Utvikling av en internasjonaliseringsstrategi
 • Utvikling av internasjonalt markedsapparat
 • Målrettet internasjonal profilering
 • Følge med på internasjonale markedstrender
 • Samarbeide med internasjonale fagmiljø
 • Innhenting av internasjonal kompetanse
 • Gjennomføre analyser av internasjonal konkurranse
 • Studieturer og kundebesøk
 • Motta internasjonale delegasjoner

Vi har arbeidet innen alle disse feltene, og har også et bredt kompetansenettverk å spille på.

PROSJEKTUTVIKLING

Idéutvikling, prosjektutforming, finansiering, prosjektledelse – vi bidrar i alle faser av prosjektutviklingen.

Mange virksomheter arbeider med prosjektutvikling uten å være klar over det, og dermed uten å utnytte potensialene som ligger i å arbeide systematisk med prosjekter. 
Vi bistår med utvikling av prosjekter rettet mot teknologi-innovasjon, effektivisering, finansiering, omorganisering, kommersialisering, markedsadgang, mm. Prosjektene kan være for bedriften alene, eller i samarbeid med andre bedrifter og forskningsmiljø.

Prosjektutvikling og -gjennomføring bør være en naturlig del av alle bedrifters virksomhet

FINANSIERING

God og riktig finansiering er avgjørende for å utvikle bedriften, og det finnes en rekke muligheter avhengig av hva bedriften din trenger finansiering til. 

FI har god oversikt over relevante offentlige virkemidler, både nasjonale og internasjonale, og kan bistå deg i å finne en finansieringsløsning som er riktig for din bedrift.

Vi opererer også i et stort nettverk av investormiljø, potensielle pilotkunder og andre kapitalaktører som vi kan koble bedriften din mot.

Kommunikasjon

Nå ut med budskapet ditt! Vi kan hjelpe deg med alt fra kreative branding-prosesser og idé- og konseptpresentasjoner, til innholdsproduksjon med tekst, foto og video.

 • Innholdsproduksjo
 • Suksesshistorier, reportasjer
  og artikler
 • Pressemeldinger og kronikker
 • Tekstproduksjon digitale flater
 • Foto og videoproduksjon
 • Dronefoto og –video
 • Kommunikasjonsrådgivning
 • Merkevare og branding
 • Digital synlighet
 • Strategi og ledelsesstøtte
 • Internkommunikasjon
 • Medietrening

Gjennom erfarne samarbeidsparnere kan vi også bistå med utvikling av nettsider og grafisk produksjon.

Trenger du kontor- eller produksjonslokaler?

Går du med tanker om å starte opp for deg selv? Eller har du allerede etablert bedrift?
Vi har ledige kontorer på 10 til 25 m2 og gode produksjonslokaler til utleie.

Med tilholdssted i LIV-bygget får du:

– Spennende og innovativt arbeidsmiljø som drar god nytte av samlokalisering
– Bygget ligger helt i sjøkanten
– Gratis parkering
– Tilgang til flere møterom i ulike størrelser
– Tilgang til kantine
– Tilgang til trådløst internett og printer
– Kort vei til hurtigbåt og ferje til Trondheim

FI møterom
LIV-bygget, Verkstedveien 4 Vanvikan
Kontorlokaler

Kontaktinfo:

Jan Vådal
[email protected] 
+47 41 60 55 09

FI produksjonslokale
LIV-bygget, Verkstedveien 4 Vanvikan
Produksjonslokaler

Kontaktinfo:

Jan Vådal
[email protected] 
+47 41 60 55 09

Brekstad

Kontaktinfo:

Erling Eriksen
[email protected]
+47 91 85 52 64

Dronningens gate 12, Trondheim

Kontaktinfo:

Marianne Brøttem
[email protected]
+47 47 91 06 99

Rull til toppen