FI Industrihage

FI Industrihage er Fosens egen næringshage.

Å være del av FI Industrihage betyr å være en del av et spennende regionalt utviklingmiljø for små og mellomstore bedrifter. FI Industrihage er en arena for forretningsutvikling, ny kunnskap, utveksling av informasjon, prosjektutvikling og gode relasjoner. 

Målbedrifter i FI Industrihage får tilgang til profesjonell en-en rådgivning for videreutvikling og vekst i bedriften.  Du får også tilgang til alle våre fellesarrangementer. Se mer om vårt tjenestetilbud under postene bedriftsrådgivning, start-ups og scale-ups, og ikke minst på FI Industrihages egen hjemmeside.