Verdi i vind – Seminar om vindkraft

Dato: 09/11
Start: 09:00
Sted: Fornybarsenteret i Åfjord

Forretningsmuligheter innen mekaniske tjenester for vindkraft 

Interessert i å jobbe opp mot vindkraftbransjen? Bli med på seminar for å høre behovene fra vindkraft-aktører og mulige forretningsområder de kommende årene.  
 
Tirsdag 9. november | 09:00 – 12:00 inkludert lunsj | Åfjord 

Trøndelag er Norges største og mest aktive vindkraftregion. Prosjektet «Verdi i vind» jobber for at vindkraft i Trøndelag skal gi kompetanseoppbygging, næringsutvikling og sysselsetting.  
Driftsfasen gir leverandørmuligheter innen vedlikehold. Hovedtrender fra andre vindnasjoner er at bruk av lokale tjenesteleverandører innen reparasjon- og servicetjenester kan redusere vedlikeholdskostnadene, samt gi større fleksibilitet for vindkrafteiere. Vi inviterer inn aktører som leverer, eller kan tenke seg å levere tjenester til vindkraftbransjen.  

Program  
Introduksjon/Velkommen   

Vindkraft på Fosen – Muligheter og omfang 

Hva kreves det for å jobbe med service i vindturbiner?  

Sertifiseringer og krav 

Diskusjon og spørsmål  

Påmelding til seminar om vindkraft

Påmeldingsfrist: 02. nov