Praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen

Dato: 06/11/2023
Start: 6. november
Sted: Scandic Nidelven, Trondheim

Emnet gir en grunnleggende innføring i praktisk ledelse og gjennomføring av prosjekter og er spesialtilpasset til akvakulturnæringen. Undervisningen er praktisk rettet og gir en grundig innføring i prosjektarbeidsformen. Du får kompetanse på planlegging og oppfølging av prosjekter og du vil lære om fasedeling av prosjekt og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller.

Målgruppe: Prosjektledere, prosjektmedarbeidere og prosjekteiere innen akvakulturbransjen.

Studium med fysiske samlinger. Gir 7,5 studiepoeng.

Nærmere informasjon og søknad: Praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen – kurs – NTNU

Søknadsfrist: 15. september