Næringsmøte: Test mer – skap mer

Dato: 31/08/2022
Start: 12:00
Sted: Blått Kompetansesenter – Sistranda

Hva om maritim sektor hadde en egen “finn.no” hvor du får tilgang til alle testfasilitetene du trenger for å akselerere teknisk modenhet på innovasjonen din? Snart finnes det!

Sammen med NCE Aquatech og Blått Kompetansesenter inviterer vi til en inspirerende ettermiddag der du får møte noen av Trøndelags fremste innovatører, og får innblikk i hvordan deling av ressurser og testkapasitet kan sikre regionens maritime sektor en fortsatt sterk posisjon i den internasjonale konkurransen.

Trøndelag er blant Norges og Europas mest innovative regioner med sterke kunnskaps- og teknologimiljøer innenfor havromsteknologi. Her finner du unike laboratoriefasiliteter, utstyr og kunnskapsressurser nødvendig for å komme raskere fra pilot til kommersielt produkt. Men mangel på en samlet oversikt over slike ressurser kan bli en barriere som senker innovasjonstakten.

FOUI-samarbeid, tilgang på laboratorier og gode fasiliteter for uttesting og pilotering av ny teknologi sikrer at nyskapende ideer raskere blir realisert, og at norsk maritim teknologi fortsetter å ha ledelsen i den internasjonale konkurransen. Kan vi få til mer sammen hvis vi samler alle ressurser og gjør det mer tilgjengelig?

Møt NTNU-spinoffen CorePower Ocean som har satset tungt på bølgekraftteknologi, og lær hva slags samarbeid de søker med lokale bedrifter.

Bli også kjent med Kystteknikk, familiebedriften som på få år har blitt totalleverandør av mekaniske tjenester til havbruksnæringen.

Få også en sniktitt på nettportalen Testination. Her vil du få oversikt over hvem som har utstyret du mangler, fasilitetene du trenger og kompetansen som skal til for å komme raskere til neste trinn i innovasjonsløpet.

Du vil også få høre om det utradisjonelle samarbeidet mellom Telenor og SalMar. Hva kan et telekomselskap og en lakseoppdretter utrette sammen?

Velkommen til engasjerende samtaler om mulighetene som finnes når vi kraftsamler regionens kompetanse og testkapasitet.

Program

12:00Velkommen v/ Benedicte Brubakken, Blått Kompetansesenter og Frode Halvorsen, Ocean Autonomy Cluster, FI-Nor.
12:15Lunsj
12:45Hvorfor og hvordan legger kommunen til rette for ny teknologi? Kristin Strømskag, ordfører Frøya kommune
13:00Slik hjelper vi til med å løse behov i innovative pilotprosjekter, ved Camilla Prytz, Administrerende direktør, Kystteknikk
13:10Utbygging av pilotprosjekter på kysten: Hva trenger vi av hjelp fra lokale bedrifter? v/Anders Jansson, Head of Business Development, CorPower Ocean
13.20Hjelp til finansiering av maritime og marine innovasjonsprosjekter v/ Sølvi Nordin, leder Næringshagen for Hitra og Frøya
13:30Pause
13:45Innovasjonstakten i maritim sektor v/ Frode Halvorsen, Ocean Autonomy Cluster /FI-Nor
14:10Maritim sektors egen «Finn.no» – v/ Birgit Thorsen, Ocean Autonomy Cluster / FI-Nor
14:30Diskusjon: Hva kan vi få til sammen?
15:00SalMar og Telenors testprosjekt for autonomi og digitalisering i oppdrett: Dette lærte vi, ved Håvard Sandvik, IT Manager, SalMar
16:00Middag (betales av den enkelte).