Næringskonferansen Den Siste Viking

Dato: 23/08/2023
Start: 09:00
Sted: Kystens Arv, Stadsbygd

På hver sin side av Trondheimsfjorden ligger sterke teknologibedrifter med kompetanse i verdensklasse. Hva skjer når vi kobler Trondheims ledende innovasjons- og forskningsmiljø med den avanserte leverandørindustrien på Fosen? Hvordan bruker vi lokale samarbeid til å skape globale konkurransefortrinn?

Konferansen er et utstillingsvindu for framtidsrettede teknologibedrifter og et verdiskapende møtested for utviklingsorienterte næringslivsaktører i Midt-Norge. Programmet for dagen starter i Vanvikan med bedriftsbesøk i LIV-bygget og omvisning i nye Johan Bojer videregående skole, Trøndelags mest moderne skole. Før vi setter kurs for lunsj og næringskonferanse på Kystens Arv i Stadsbygd. Dagen avsluttes med middag og spelet Den Siste Viking for de som ønsker det.

Se programmet her: https://indre-fosen.no/program/