Innblikk i: Bedriftsintern Opplæring (BIO Trøndelag)

Dato: 09/06/2021
Start: 08:30
Sted: Webinar

Dette er første webinar i serien «Innblikk i» som arrangeres for målbedrifter i FI Næringshage.

Trønderske bedrifter kan gjennom BIO Trøndelag søke om midler til kompetanseheving av ansatte. Midlene skal bidra til å styrke bedriftens omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse.

I dette webinaret skal Ola Kjelvik fra Trøndelag Fylkeskommune gi en kort presentasjon av ordningen, og deretter åpne for spørsmål fra deltagerne.