Forsvarskonferansen 2022

Dato: 22/09/2022
Start: 08:30
Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra

Hold av datoen 22. september! De første innlederne er klare, og påmeldingen til konferansen har startet.

Forsvarskonferansen er mer dagsaktuell enn noen gang. Krigen i Ukraina tvinger oss til å ta stilling til hva slags robusthet vi trenger i samfunnet vårt. Hva innebærer det for beredskap, sikkerhet, forsvar og totalforsvar? Og hvordan skal samspillet mellom Forsvaret, Næringslivet og samfunnet ellers være? Hvordan skal næringslivet på en bedre måte understøtte og ivareta Forsvarets operative behov? Årets konferanse har til hensikt å belyse disse spørsmålene på en grundig måte.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, Elisabeth Gifstad Michelsen – Generalmajor og Sjef for Heimevernet, og Kjell Inge Bjerga – direktør ved Institutt for Forsvarsstudier, er blant innlederne som allerede står på programmet. Flere innledere vil bli presentert etter hvert.

 • Tid og sted: 22. september | 09:00 – 16:00 | Clarion Brattøra i Trondheim
 • Pris: 1100 kroner. I tillegg får de 50 første påmeldte studentene gratis adgang.
 • Påmeldingen er bindene. Påmeldingsskjema finner du her.

Program

08.30 – 09.25: Registrering

 • Registrering, møte de ulike bedrifter som står på stand, kaffe.

09.25 – 10.35: Tema: Sikkerhetspolitikk

 • Åpning av konferansen ved Tore O. Sandvik.
 • Sikkerhetspolitisk orientering fra Kjell Inge Bjerga, direktør for Institutt for Forsvarsstudier.
 • Innlegg fra Marit Arnstad, Stortingets Utenriks- og Forsvarskomite.

10.40 – 11.40: Tema: Lokal beredskap

 • Innlegg fra Ingunn Moholt, Fagdirektør for totalforsvar i DSB.
 • Innlegg fra Frank Jenssen, Statsforvalter i Trøndelag.
 • Panelsamtale.

11.40 – 12.30: Lunch

 • Her er det også anledning til å besøke utstillerne.

12.30 – 13.00: Oppvisning med F-35 og HV-12

 • Oppvisning med både F-35 fra 132 Luftving og soldater og utstyr fra Innsatsstyrke Rype i Trøndelag Heimevernsdistrikt-12.

13.15 – 14.00: Tema: Forsvarets behov

 • Innlegg fra generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef Heimevernet.
 • Innlegg fra oberst Bjørn Gaute Herlyng, sjef Hærens skole for taktikk og operasjoner.
 • Panelsamtale.

14.00 – 14.30: Pause

 • Pause, kaffe og møt utstillerne.

14.30 – 15.30: Tema: Næringslivets rolle

 • Innlegg fra Frank Stølan, Senior Vice President business development, Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).
 • Innlegg fra Atle Sægrov, CTO Radionor Communications.
 • Innlegg fra Jonny Otterlei, teknisk direktør i Forsvarsmateriell
 • Panelsamtale.

15.30 – 15.50: Refleksjon rundt dagen

 • Karl Erik Haug, NTNU
 • Berit Rian, administrerende direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen
 • Bjørn Damhaug, CEO i Fremtidens Industri – FI

15.55: Avslutning

Programmet oppdateres fortløpende, og det kan komme endringer.

Møteleder for konferansen er John Arne Moenkonsernsjef i TA Media AS.

Publikum kan gjennom konferansen stille spørsmål via SLIDO.