Forsvarskonferansen 2022

Dato: 22/09/2022
Start: 08:30
Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra

Hold av datoen 22. september! De første innlederne er klare, og påmeldingen til konferansen har startet.

Forsvarskonferansen er mer dagsaktuell enn noen gang. Krigen i Ukraina tvinger oss til å ta stilling til hva slags robusthet vi trenger i samfunnet vårt. Hva innebærer det for beredskap, sikkerhet, forsvar og totalforsvar? Og hvordan skal samspillet mellom Forsvaret, Næringslivet og samfunnet ellers være? Hvordan skal næringslivet på en bedre måte understøtte og ivareta Forsvarets operative behov? Årets konferanse har til hensikt å belyse disse spørsmålene på en grundig måte.

Elisabeth Gifstad Michelsen, Generalmajor og Sjef for Heimevernet, og Kjell Inge Bjerga, direktør, Institutt for Forsvarsstudier er blant innlederne som allerede står på programmet. Flere innledere vil bli presentert etter hvert.

  • Tid og sted: 22. september | 09:00 – 16:00 | Clarion Brattøra i Trondheim
  • Pris: 1100 kroner. I tillegg får de 50 første påmeldte studentene gratis adgang.
  • Påmeldingen er bindene. Påmeldingsskjema finner du her.

Program

09:00: Den sikkerhetspolitiske situasjonen

Innledningsvis en klargjøring av den sikkerhetspolitiske situasjonen og myndighetsperspektivet på denne situasjonen. Målet med dette temaet er å presentere dagens sikkerhetspolitiske situasjonsbilde og hva det gjør med den verden vi lever i. Med dette som utgangspunkt hva tenker våre myndigheter kan gjøres og hva kan et utvidet sikkerhetspolitisk samarbeid med nye NATO-medlemmer innebære?

IT- og cybersikkerhet

Hvilke utfordringer har vi innenfor IT- og Cybersikkerhet. Hva består trusselen i og hva må vi gjøre for å beskytte oss?

Lunsj

Lokal beredskap

Hvilke beredskapsbehov har samfunnet og hvilke aktører kan bidra til å bygge nødvendig beredskap og robusthet?

Forsvarets rolle og fremtidens forsvar

Hva er Forsvarets rolle og hvilke tanker de har om fremtidens forsvar. Hva er Forsvarets behov og hva vil det kreve av samfunnet rundt? Hvordan skal vi begå oss for å komme i inngrep med Forsvaret?

Næringslivets rolle

I tillegg vil næringslivet synliggjøre den rollen de kan spille i arbeidet. De vil bidra både med utstilling og demonstrasjon av materiell.

Konferansen avsluttes rundt kl. 16:00

Siste nytt om konferansen får du alltid på via vårt facebookarrangement, eller på LinkedIn.