Dialogkonferanse: Gravefri fornyelse av drikkevanns-ledninger som reduserer lekkasjer

Dato: 15/10/2019
Start: 10:00
Sted: Velferdsetaten, Storgata 51, 0182 Oslo (Møterom: Langøyene + Nakholmen)

Trondheim kommune og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune inviterer til dialogkonferanse i Oslo 15. oktober for å finne fremtidens løsning for gravefri fornyelse av drikkevannsledninger.

Målet er å utvikle ny eller forbedret løsning for gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som vil hjelpe til å redusere lekkasjene i ledningsnettet, redusere antallet ledningsbrudd, og bidra til at kommunene kan øke fornyelsesraten.

Målgruppe for konferansen er alle leverandører, entreprenører, utviklere, konsulenter, forskningsmiljøer (universiteter, høgskoler og institutter) og rådgivere som ønsker å bidra til å utvikle nyttige løsninger for det norske, europeiske og internasjonale drikkevannsmarkedet. Kommunene er også interessert i andre bransjer som kan tenkes å ha overførbar teknologi.

Ved spørsmål knyttet til dialogkonferansen, prosjektet eller andre henvendelser, ta kontakt med

Få mer informasjon på nettsiden innovativeanskaffelser.no