Brohodekonferansen 2023

Dato: 25/10/2023
Start: 25. oktober 2023
Sted: Frøya kultur- og kompetansesenter

Digitalisering i havbruk – hvilken betydning får det for fisken, miljøet og samfunnet?

Havbrukssektoren har for lengst tatt i bruk mange ulike digitale verktøy. Nye overvåkingsmetoder og smarte systemer kan gi oss informasjon om alle ledd – raskere enn noen gang. Vil mer data føre til bedre kontroll, større forutsigbarhet og en mer bærekraftig produksjon? Hva skal til for at produksjons- og miljødata deles mellom virksomheter i større grad? Og hvordan kan det bidra til både å effektivisere produksjon og forbedre indre og ytre miljø? Og kan digitale metoder, verktøy og tvillinger utfordre eksisterende produksjonsmodeller og reguleringsmekanismer?

Årets Brohodekonferanse retter søkelyset mot det digitale skiftet i havbruk. Her legges det opp til å skape innsikt og dialog om hvordan innhenting av riktig type informasjon, utveksling og beskyttelse av data, samt kunstig intelligens kan komme fisken, miljøet og samfunnet til gode. Sammen med morgendagens arbeidstakere ønsker vi å sette fart i å ta ut potensialet innen digitalisering.

Brohodekonferansen består av flere elementer arrangert over to dager: Studentdag, konferansemiddag, konferanse og et toppledermøte. Studentdagen og toppleder er for spesielt inviterte, mens nettverksmiddag og konferanse er åpen for alle.

Studenter, utover inviterte, er også velkomne til å delta på konferansen – her gir vi studentrabatt.

  • 25.oktober – Konferansemiddag på Hotell Frøya (kl. 19:00 – 22:00)
  • 26.oktober – Brohodekonferanse på Frøya kultur- og kompetansesenter (kl. 08:30  -16:00)

Påmelding: Kommer senere.