A.1 – Introduction to Horizon Europe

Introduksjon til Horisont Europa – Nivå: Nybegynner

Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU’s niende rammeprogram:

 • Struktur og innhold blir gjennomgått, og nye satsinger som kommer i Horisont Europa blir forklart (missions, clusters, new forms of partnerships, InvestEU etc)
 • Hvordan lese arbeidsprogrammene?
 • Hvilke endringer medfører det for søknadsskriving og prosjektledelse i forhold til Horisont 2020?

Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Horisont Europa-kursene våre er delt inn i fem overordnede kategorier (A-E) og i tre nivåer (1-3). Les mer om de ulike kursene.

AGENDA:

08:45 – 09:00    Accessing the ZOOM Online Meeting Room
09:00 – 09:15    Event Opening and introduction to the course
09:15 – 10:45    Let’s see: A closer look into Horizon Europe

 • Horizon Europe Pillars – a closer look
 • Scientific excellence
 • R&I missions
 • Clusters
 • Innovation, open innovation, social innovation concepts – details
 • Who is a scientist? Who is an innovator?
 • Digital transformation
 • New partnerships: Technology Platforms, ERA-NETs, Innovation Partnerships, etc.
 • InvestEU for R&I
 • Novelties in proposal writing and project management
 • How to read the work programmes?

10:45 – 11:00     Remaining questions, end of course

Meld deg på her

Kundehistorier

Vi kan bidra i hele utviklingsprosessen i små og store prosjekter. 

MSP i Leksvik investerer i avansert CNC-maskin og tidobler produksjonshastigheten

Nopla i Leksvik lager verdens første handlekurv av 98 % resirkulert havplast

Concrest Energy blir medlem i FI Ocean Space Incubator